Underhåll

Forcewebs erbjuder underhåll och uppdateringsjobb på en webbsida/service. Det kan utföras på löpande timtid eller genom ett ramavtal till ett fast pris där ett specifikt jobb och antal timmar utförs varje månad. Omfattningen av service genom ramavtal samt priset är en förhandlingsfråga mellan Forcewebs och kunden. Underhåll och uppdatering som inte faller under ett ingånget ramavtal, hanteras som ett separat projekt med den normala processen.