Funktionallitetstest

Test av funktionallitet och användarupplevelse är en fortgående process under utvecklingsjobbet. Orsaken är att undvika problem som stannar kvar i systemet allt för länge. Att snabbt upptäcka och åtgärda ett problem sparar tid och arbete, dessutom kommer det inte att dyka upp i sluttestet av produkten.

Avslutande test av den färdiga produkten kommer att utföras innan den lanseras till användarna för att försäkra sig om att den håller rätt standard och funktion. Den här kvalitetskontrollen (QC) kommer att utföras av Forcewebs och kunden, för att försäkra sig om användaracceptans och en nöjd kund.