Struktur & Innehåll

Allt vad som än ska förmedlas med en webbplats måste det finnas en en genomtänkt struktur i allt. En logisk intutiv och fungeradnde arkitektur som strukturerar allt innehåll så att det blir tilltalande och lätt att använda. Det krävs en hel del erfarenhet och tänkande bakom en väl fungerande webbplats.

Prisexempel sätta samman innehåll i en bra struktur:
900 sek/tim + moms

Prisexempel tänka ut och skapa en bra struktur:
1 200 sek/tim + moms

Kontakta oss så ger vi er förslag på hur vi hittar en bra struktur och rätt prisnivå.
För prisförslag: Kontakta oss >>>