Lansering

Med kvalitetskontrollen utförd och användaracceptans uppnådd, är det dags att lansera produkten och ta den i drift. Nu är produkten lokaliserad och kopplad till den riktiga officiella URL länken som tar den till användarna.

Nu kommer uppföljningen med releasemeddelanden, rollbackplanering och aktiviteter för att avsluta projektet. När allt det arbetet är utfört kommer projektet att avslutas.