Info/DB arkitektur

Första parten går ut på att använda en bra layout för den information som ska presenteras, specificera var menyer, textområden, bilder, logotyper, m.m…. ska placeras.

Andra parten handlar om databaser och lagring av information på mest lämpliga sätt. Beroende på om projektet ska kommunicera med andra system, om det ska vara skalbart, finnas tillgängligt i olika språk, etc…. kommer varierande teknologier att användas. Det hela går ut på att skapa en sund och solid grund för lösningen.