Grafisk design

Grafisk design för webb startar med att hitta den stil och nivå som är lämplig för användarna. Om det redan finns en grafisk profil så utgår vi från den när vi designar en webbplats, i annat fall har vi excellent designkompetens för att skapa en passande grafisk profil med logotype och använda det i designen av webbplatsen.

Prisexempel implementering av grafisk design:
900 sek/tim + moms

Prisexempel design av grafik för webb:
1 200 sek/tim + moms

Prisexempel kreativ design av logotyper och grafisk profil:
1 800 sek/tim + moms

Kontakta oss så ger vi er förslag på designlösning och prisnivå.
För prisförslag: Kontakta oss >>>