Utvecklingsjobb

Utvecklingsjobb går ut på att få det hela gjort. För att försäkra sig om att allt går enligt planerna, används en metodik baserad på kontinuerlig kommunikation och avstämning, internt inom Forcewebs och med kundens representanter. Genom att använda agila metoder håller vi projektet på spåret och förhindrar att någonting spårar ur och drar iväg i fel riktning bort från planen.

Kontinuerliga projektmöten samt en online projektplats och webbsidan/servicen till beskådande under uppbyggnad på en plats som inte är tillgänglig för allmänheten, håller inblandade parter uppdaterade om projektets framåtskridande.