Databaser

Databaser utgör grunden till interaktiva webbplatser där datakommunikationen med användarna ska processas och sparas. De mest poppulära systemen är SQL, MySQL & Oracle. Vi kan skapa arkitekturen och logiken för dem och vid behov även andra DB-system. Vi åtar oss både mindre ändringar och att skapa helt kompletta lösningar.

Prisexempel för enklare underhåll av databas:
900 sek/tim + moms

Prisexempel för planering och konstruktion av databas:
1 200 sek/tim + moms

Kontakta oss så ger vi er förslag på DB-lösning och prisnivå.
För prisförslag: Kontakta oss >>>