Bilbehandling

Foton och bildmaterial antingen för illustration av webbsiten eller som bildgallerier behöver ofta en del redigering vad det gäller utseende och storlek. Vi har goda kunnskaper i hur man använder det digitala mörkrummet för att framhäva foton och bildmaterial så att de kommer tills sin rätt. Vi hanterar foton från vår egen bildbank, egna fotosessioner och inköpt material.

Prisexempel ordinarie bildbehandling:
900 sek/tim + moms

Prisexempel mer avancerad retuchering och kreativ bildbehandling:
1 200 sek/tim + moms

Kontakta oss så ger vi er förslag på bildbehandling och prisnivå.
För prisförslag: Kontakta oss >>>