Användarnytta

Användarnyttan är en av de mest grundläggande delarna för en webbplats. Om ingen har nån egentlig användning av den så har den ingen mening. Om den varken är till hjälp för nån eller gör nån glad så har den inget syfte. Att tänka igenom hur och varför en webbplats ska se ut på ett visst vis är det första som behöver utföras. Henry Ford sa vid tillfälle: "Thinking is the hardest job there is...."

Prisexempel tänka ut och skapa en tjänst som fungerar för användarna:
1 200 sek/tim + moms

Prisexempel kreativt skapande av nya idéer för bra användarnytta:
1 800 sek/tim + moms

Kontakta oss så ger vi er förslag på hur vi bra användarnytta med rätt prisnivå.
För prisförslag: Kontakta oss >>>