Fallanalys

Utgångspunkten för alla projekt är att lära känna kundens önskemål. För att få en så detaljerad specifikation som möjligt av vilken funktionallitet som ska vara inkluderad, vilken information som ska kommuniceras samt vilken image och stil som önskas. Vanligtvis tas de här uppgifterna fram i samarbete med Forcewebs personal, som bistår med feedback om vad som ger den bästa tekniska lösningen och mest tilltalande utseende.

Efter att ha fastställt omfattningen av vad som ska göras, levererar Forcewebs en preliminär uppskattning av projektets omfattning och hur många arbetstimmar som kommer att behövas. Det inkluderar den bästa lösningen för information och databas-arkitektur, layout av användargränssnitt (UI), grafiskdesign för rätt användarupplevelse (UX) samt lösningsarkitektur. Resultatet av fallanalysen presenteras för kunden, om det behövs korrigeringar, upprepas processen.